ÜYELİK İŞLEMLERİ


ASIL ÜYELİK

 

Türkiye sınırları içerisinde mesleklerini ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan içmimarların, mesleki faaliyette bulunabilmeleri veya meslekleriyle ilgili bir işte çalışabilmeleri veyahut meslek alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunabilmeleri için mezuniyetlerini izleyen bir ay içinde Odaya üye olmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur. Üye kaydında lisans diploması esastır. Odaya asıl üye olabilmek için; Türkiye’deki üniversitelerin ilgili fakültelerinde yer alan bölümlerden içmimar ya da içmimar ve çevre tasarımcısı lisans unvanı ile mezun olmak veya yabancı ülkelerdeki üniversitelerden alınmış diplomaların yukarıda belirtilen unvanlara denkliğinin Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış olması gerekir.Üyelik İçin Gerekli Evraklar:

 

  • DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİNİN FOTOKOPİSİ. ( ASLI İLE MÜRACAAT ZORUNLUDUR)
  • NÜFUS CÜZDANI SURETİ ( ASLI İLE MÜRACAAT ZORUNLUDUR )
  • ADRES BEYANI
  • DİLEKÇE - DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ
  • ÜYE KAYIT FORMU ÜYE KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
  • 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
  • KİMLİK KARTI ÜCRETİ ( 20,00 TL )
  • 2019 YILI AİDATI ( 192,00 TL )
  • KAYIT ÜCRETİ ( 80,00 TL )

 

1) Yurt Dışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin Bu Belgelerin Yanı Sıra, Yükseköğretim Kurulundan Aldıkları Denklik Belgeleri veya Onaylı Suretini de getirmeleri gerekmektedir.


2) Posta yolu ile gönderilecek olan evrakların Noter Onaylı olması gerekmektedir.


Not: Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır.

 

Banka Hesap Bilgileri:

 

 

Hesap Adı

: TMMOB İçmimarlar Odası

Banka

: T.C. Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi

Şube Kodu

: 0919

Hesap No

: 57209156 -5001

IBAN No

: TR89 0001 0009 1957 2091 5650 01


ONUR ÜYELİĞİ

 

Odanın amaçları ve ilkeleri doğrultusunda, meslek onurunu koruyarak, yurt içinde ya da yurt dışında en az kırk yıl içmimarlığa emek vermiş kişilerle ülkemizde veya yurt dışında içmimarlık alanında olağanüstü hizmetlerde bulunmuş kişiler Onur Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla onur üyesi olarak kayıt edilebilirler. Onur üyelerinin Genel Kurul’da oy hakları yoktur.

 

FAHRİ ÜYELİK

Oda üyesi olmadığı hâlde, Odanın veya mesleğin yararına yapılan her türlü aktivite ve çalışmada, Odaya ve aktivitelere gönüllü destek veren kişi veya kuruluşlara, verdikleri hizmet ve destek karşılığı fahri üyelik verilebilir. Bu kişiler, Onur Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla fahri üye olarak kayıt edilebilirler. Fahri üyeler asıl üyelerin haklarını kullanamazlar ve Genel Kurulda oy kullanamazlar.

 

ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ

 

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde içmimarlık eğitimini sürdüren öğrencilerin Odaya başvurmaları hâlinde Öğrenci Üye olarak kaydı yapılır. Öğrenci üyelerin aidat zorunluluğu yoktur. Öğrenci üyeliğine ilişkin ilkeler ve kurallar Birlik tarafından belirlenir.

 

Öğrenci Üyelik Formu İçin Tıklayınız